İSO 45001 Peşə sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi nədir?

Bütün dünyada işçilərin təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmağa, iş yerindəki riskləri azaltmağa və daha yaxşı, daha etibarlı iş şəraiti yaratmağa kömək edəcək bir standart olan İSO 45001 tələbləri istənilən təşkilatlara tətbiq edilə bilər.

Hər gün iş qəzaları və ya işlə əlaqəli xəstəliklərdən 7,600-dən çox insan ölür – bu ildə 2,78 milyon nəfər dən daha artıqdır. İş qəzaları və xəstəliklərin yükü həm işəgötürənlər, həm də bütövlükdə iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətlidir, nəticədə erkən təqaüdə çıxmaq, işçilərin olmaması və sığorta haqlarının artması ilə nəticələnir.

İSO 45001 Peşə sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin üstünlükləri nələrdir?
  • Sistemli bir yanaşma ilə, təşkilatın əmək təhlükəsizliyi və iş sağlamlığı ilə əlaqəli risklərini kontrol altına almaq
  • Məhsuldarlığı maksimum dərəcədə artırmaq
  • İşçi qüvvənizi sağlam saxlamaq və inkişaf edən riskləri müəyyən və həll etmək
  • Rəqabət üstünlüyü təmin etmək üçün yeni standartlar müəyyənləşdirmək