Eğitim
Uluslararası projeler
TSE laboratuvarlarında test
Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve doğrulamasında yardım
Belgelendirme
Denetleme
Laboratuvarların akreditasyonunun organizasyonu
İlk değerlendirmenin organizasyonu ve yürütülmesi
Gıda üretim işletmelerinin incelenmesi
Teknik şartnamelerin ve kayıtların hazırlanmasında yardım