İnşaat, ulusal ekonominin üretken sektörlerinden biridir. Faaliyetleri arasında sanayi, tarım ve diğer ekonomik ve sosyal sektörler için üretim ve üretim dışı sabit varlıkların yaratılması, gayrimenkulün restorasyonu, revizyonu ve bakımı yer almaktadır. İnşaat, ekonomik ve sosyal sektörlerde bilimsel ve teknolojik ilerlemenin hızlandırılması, sektörel ve bölgesel kalkınma oranlarının iyileştirilmesi, ülkenin ekonomik potansiyelinin artırılması ve savunma kapasitelerinin artırılması için malzeme ve teknik temelin oluşturulması ile doğrudan ilgilidir. Modern makine ve mekanizmalarla donatılmış inşaat ve kurulum organizasyonları kurumsal birimleridir. Bina ve altyapı projelerinizi planlamanız ve yönetmeniz için inşaat testi, muayene ve uygunluk hizmetleri sunuyoruz.