Deney ve Test, malzeme ve ürünlerin kalite ve güvenlik açısından ulusal mevzuat ve uluslararası standartların gerekliliklerine uygunluğunu, şirketler arasında akdedilen sözleşmelerin özelliklerini belirlemenin bir yoludur. Deney ve test faaliyetleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmektedir.