Faaliyetimiz

İşinizi daha hızlı, kolay ve verimli hale getirmek için çözüm odaklı bir yaklaşımla çalışıyoruz

Türk Standardları Enstitüsünün inisiyatifiyle Azerbaycan Cümhuriyyetinde yaratılan “İntersert Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri” Anonim Şirketi ülkenin kalite altyapısının uygunluk değerlendirmesi alanındaki en etkili belgelendirme kuruluşlarından biridir. Şirket, tüm hizmetlerini müşterilerin memnuniyetine ve güvenine dayanarak, akreditasyon gereklilikleri içerisinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, tarafsız ve güvenilir bir şekilde sunmaktadır. Bu bağlamda; personelimizin yetkinliğini artırarak şirketimizin kalite altyapısını geliştirmek ve hizmet düzeyini yükseltmek kalite politikamızın kilit unsurlarından biridir.

INTERSERT tüm dünyada ve sektörlerde işinizi daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getirmek için çözüm odaklı çalışır. Riskleri azaltmaya ve süreci basitleştirmeye yardımcı olan sürdürülebilir bir kalite hizmeti yaklaşımında bir sistem oluşturan İNTERSERT bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalışır.

Vizyon

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticareti kolaylaştırmak ve toplumun yaşam standartlarını daha da iyileştirmek için: belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, vb. faaliyetlerimizi tarafsız, bağımsız, etkili ve güvenilir olmasını sağlamaktır.

Misyon

Sürdürelebilir, tarafsız ve güvenilir bir hizmet anlayışı ile kaliteye prestij katmak.