İSO 22000 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi nədir?

İSO 22000 tələbləri, ölçüsü, fəaliyyət növü və ya sektorundan asılı olmayaraq ərzaq təchizatı zəncirinin hər hansı bir hissəsində iştirak edən bütün növ təşkilatlara şamil olunur. Buraya: heyvan yemi istehsalı, qida emalı, qida məhsullarının daşınması, qida anbarı, qida pərakəndə satış və istehlakçıyanərzaq paylanması ilə əlaqəli təşkilatlar daxildir. İSO 22000 tələbləri həm iaşə xidmətləri göstərən təşkilatlara, həm də məsələn, subpodratçılara və təchizatçılara da tətbiq olunur.

İSO 22000 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sisteminin üstünlükləri nələrdir?

İSO 22000 sertifikatına sahib olan bir təşkilat, müvafiq milli siyasətlərə və AB qanunvericiliyinə uyğun olduğunu nümayiş etdirir və sui-istifadə hallarının qarşısını alır. Uğursuzluqların sayını azaldır və mümkün qida böhranına cavab verməyə hazırdır. İSO 22000 standartının tətbiqi ilə Təşkilat məhsulun təhlükəsizliyini və keyfiyyətini daim yaxşılaşdırmağa çalışır, istehlakçıların məhsul / xidmətlərinin təhlükəsizliyi barədə təsəvvürlərini inkişaf etdirir və bazarda əhəmiyyətli rəqabət üstünlüyü əldə edir.