İSO/İEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi nedir?

Bir ürünün sertifikalandırılması, ürüne mahsus standardlar ve diğer şart dokümanlara uygunluğu adına güvence oluşturmanın bir aracıdır.Birtakım ürün sertifikalandırma ağları ürünün ilk tür testlerini ve üreticisinin kalite ağının analiz edilmesini ve bunu takiben fabrika imalat kontrolünü, fabrikadan ve serbest piyasadan tedarik edilen örneklerin analiz edilmesini de barındıran bir periyodik analizi içerebilir.Iso 17065 standardı, sertifikalandırma firmalarının, üçüncü kısım sertifikalandırma ağlarını tutarlı ve güvenilir bir biçimde işletebilmelerini ve böylelikle bunların milli ve ülkeler arası temelde kabul edilebilirliğini kolay hale getirmek ve bu suretle ülkeler arası ticareti geliştirmeleri adına gereken şartları belirler.

İSO/İEC 17065 İSO/İEC 17065 ygunluk değerlendirmesi – Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi avantajları nelerdir?
  • Müşterilerin güvenini kazanmak
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı
  • Standartlara uygun üretim veya hizmet uygulaması
  • Sürekli gelişimin artması ve hataların en aza indirilmesi