İSO/İEC 17065 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi”. Məhsulların, proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması nədir?

İSO 17065 standartı, sertifikatlaşdırma orqanları tərəfindən həyata keçiriləcək obyektiv sertifikatlaşdırma işlərinin nəticəsi olaraq, şirkətlərin milli və beynəlxalq aləmdə qəbul edilməsini asanlaşdırmaq və beynəlxalq bazarda rəqabət aparmaq üçün şirkətlərin ardıcıl və etibarlı işləməsini təmin etmək üçün hazırlanmalıdır.

İSO/İEC 17065 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi”. Məhsulların,     proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasının üstünlükləri nələrdir?
  • Müştərilərin etibarını qazanmaq
  • Milli və beynəlxalq bazarlarda rəqabət üstünlüyü
  • İstehsalın və ya göstərilən xidmətin standartlara uyğun olaraq həyata keçirilməsi
  • Daimi inkişafın artması və səhvlərin minimuma endirilməsi