İSO 14001 Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemi nədir?

İSO 14001, ilk olaraq 1996-cı il sentyabrın 1-də tamamlanmış və nəşr edilmişdir və ən çox tanınan Ətraf Mühit İdarəetmə Standartıdır. İSO 14001 təşkilatları ətraf mühit fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq, tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun öhdəliklərini yerinə yetirmək və ekoloji məqsədlərinə nail olmaq üçün dəstəkləyir.

ISO 14001 Ətraf Mühit İdarəetmə Sisteminin üstünlükləri nələrdir?
  • Ətraf mühitin yaxşılaşdırılması.
  • Əhəmiyyətli iqtisadi və ekoloji faydaları. Bunlara xammal və ehtiyatların azalması, enerji istehlakının azaldılması, tullantı xərclərinin və istehsalının azaldılması və nəhayət, proses səmərəliliyin artırılması (məhsuldarlıq problemləri, tullantılar, mövcud qanunvericiliyə uyğunluq, bürokratiya və s.) Daxildir.
  • Rəqabət üstünlüyü, çünki ətraf mühitin qorunması şirkətin ictimai imicini yaxşılaşdıra və bazar payını artıra bilər.