Sınaq və test material və məmulatların keyfiyyət və təhlükəsizlik baxımından milli qanunvericiliyin və beynəlxalq standartların tələblərinə, şirkətlər arasında bağlanmış kontraktların spesifikasiyalarına uyğunluğunun müəyyən edilməsi vasitəsidir. Sınaq və test fəaliyyətləri beynəlxalq standartlara əsasən Türk Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən yerinə yetirilir.