Üretime hizmet veren laboratuvarlar da dahil olmak üzere ürünleri test eden laboratuvarlar, gönüllü olarak akredite edilebilir. İstisnai durumlarda, sertifikasyon testleri yapan ve test alanında ekonomik hizmetler sağlayan bağımsız laboratuvarlar ve devlet kurumu tarafından akreditasyona dahil olabilecek laboratuvarlar gibi bazı laboratuvarlar zorunlu akreditasyona tabidir. Akreditasyon için başvuran test laboratuvarları AZS ISO/IEC 17025:2009 gerekliliklerine cevap vermeli ve bu gereklilikleri karşılamalıdır.