Təlim
Beynəlxalq lahiyələr
TSE laboratoriyalarında sınaq
Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi və yoxlanılması
Sertifikatlaşdırılma
İnspeksiya
Laboratoriyaların akkreditasiyasının təşkili
Ilkin qiymətləndirmənin təşkili və keçirilməsi
Qida məhsulları istehsal edən müəssisələrin ekspertizası
Texniki şərtlərin hazırlanması və reyestrə salınmasına köməklik