Teknik şartname, ürünün teknik özelliklerini, parametrelerini ve diğer göstergelerini tanımlayan ve işleten normatif bir belgedir. Hizmetin kullanılması, girişimcilerin ürünleri için teknik özellikler elde etmek için harcanan zamanı ve enerjiyi en aza indirmelerini sağlar. Bu belge, ürünü üreten şirketin malıdır ve bu belgeyi üretim sürecinde yalnızca teknik koşulun sahibi kullanabilir. Intersert, girişimcilere teknik şartname hazırlama, ilgili devlet kurumlarıyla koordineli olarak devlet siciline girme hizmeti vermektedir.