Akkreditasiya Attestatlarımız

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi nəticələrinin tanınmasına və qəbul edilməsinə zəmanət

AZS ISO/IEC 17065:2021

AZS ISO/IEC 17021-1:2021

OIC/SMIIC 2:2019

OIC/SMIIC 2:2019

OIC/SMIIC 2:2019