Akkreditasiya Attestatlarımız

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi nəticələrinin tanınmasına və qəbul edilməsinə zəmanət

attestat

AZS ISO/IEC 17065-2014

AZS ISO/IEC 17021-2014

AZS ISO/IEC 17020-2008

OIC/SMIIC 2:2019

OIC/SMIIC 2:2019

OIC/SMIIC 2:2019