Nəqliyyat zəncirindəki bütün maraqlı tərəflər mallarını təyinat yerlərinə təhlükəsiz çatdırarkən ciddi qaydalara riayət etməlidirlər. Intersert ən yüksək təhlükəsizlik standartlarına cavab vermək üçün müştərilərlə işləyir. Bugünkü qlobal iqtisadiyyatda tank konteynerləri nəqliyyat vasitələrinin əsas növünə çevrilmişdir. Malların, xüsusilə təhlükəli yüklərin daşınması zamanı təhlükəsizlik prioritet məsələdir. Tank konteynerlərinin tədarükçüləri çoxsaylı milli və beynəlxalq qaydalara, habelə müştəri və sənaye tərəfindən müəyyən edilmiş geniş tələblərə cavab verməlidirlər. Geniş biliklərimiz və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması üzrə ixtisaslı mütəxəssislərimiz sayəsində işinizə dəyər qatırıq.