Keyfiyyət Siyasətimiz

Qərəzsizlik, etibarlılıq və məxfilik

“Keyfiyyətə etibar” prinsipinə əsaslanan INTERSERT uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində qlobal bir marka olmağı hədəfləməsi;

Qanunvericilik və akkreditasiya tələblərinə uyğun, qərəzsizlik,etibarlılıq və məxfiliyə əsaslanaraq milli/beynəlxalq standartlara və müştəri tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərmək;

Elmi və texnoloji inkişafları təqib edərək keyfiyyət infrastrukturunu və xidmət keyfiyyətini davamlı olaraq yaxşılaşdırmaq;

Qlobal bazarda rəqabətin tələb etdiyi elastiklik və ahəngdarlıqla inkişaf etmək;

Keyfiyyət Siyasətimizdir.