İSO 9001
Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi
İSO/İEC 17065
“Uyğunluğun qiymətləndirilməsi”. Məhsulların, proseslərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması
İSO/İEC 17020
“Uyğunluğun qiymətləndirilməsi”. Idarəetmə sistemlərinin inspeksiyası
İSO/İEC 17021
“Uyğunluğun qiymətləndirilməsi”. İdarəetmə sistemlərinin auditini və sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən orqanlara tələblər
İSO 22000
Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi
İSO 45001
Peşə sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi
İSO/İEC 27001
İnformasiya Təhlükəsizliyi İdaraetmə Sistemi
İSO 14001
Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemi