Yüngül sənaye iqtisadiyyatın başlanğıc sahələrindən biridir və buna görə də dövlət bütün sənaye müəssisələri üçün vahid olan məhsulların təhlükəsizliyi standartlarını müəyyən edib. Geyim və ona bağlı məhsulları istehsal etmək və satışını həyata keçirmək məqsədi ilə müəssisə məhsulun təhlükəsizliyini və qoyulan normalara uyğunluğunu təsdiq edən sənədi əldə etməlidir. Bizim şirkət, istehsal olunan məhsullar üçün müvafiq sənədlərin verilməsini təklif edir. Uyğunluq sertifikatının olması müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyini təsdiq edir, istehsal edilən məhsulların təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə zəmanət verir, təşkilatın daxili və xarici bazarda rəqabət qabiliyyətinin artmasını təmin edir.