Ağır sənaye və Maşınqayırma
Yüngül Sənaye
Nəqliyyat və daşıma
Tikinti
Neft-kimya və Kimya
Energetika
Turizm
Qida və Kənd təsərrüfatı
İnformasiya texnologiyaları
Təhsil
Metallurgiya
Ticarət
Ekologiya və Ətraf Mühit
Aviasiya
Telekommunikasiya
Səhiyyə