Aviasiya sektorunun digər sektorlara nisbətən daha çox qaydaları var. Təyyarə istehsalından tutmuş, sektorda işləyən insan resurslarının istifadəsi, işə qəbulu və iş şəraiti, hava limanlarının istismar şəraitinə qədər hər şey qaydalarla tənzimlənir. Aviasiya sektorunda qaydalar təlimat və qaydalarla yazılı şəkildə qurulur. Sektordakı sistemin tamamilə yazılı qaydalarla işləməsi keyfiyyət məsələsini daha da vacib edir. Aviasiya sənayesində qərar və addımlar müəyyən standartlara uyğun olaraq qəbul edilir.