Hal-hazırda gedən proseslər ətraf mühitə ciddi təsir edir. Onun üçün ətraf mühitə təsir edən layihələr başlamamışdan əvvəl ciddi araşdırmalar gedir. Lahiyələrin təbiətə və insanlara potensial təsiri mütləq formada araşdırılır. Hətta lazım olduqda layihə boyunca bir neçə dəfə də araşdırmalar davam etdirilir. Bunun üçün biz də ekspertlərimizlə ətraf mühitə təsir imkanlarını araşdırır və problemlərin həlli yollarını müzakirə edirik.