Məlum olduğu kimi elm və texnologiyaların inkişafı təhsil sisteminin səviyyəsindən birbaşa asılıdır.
Bu gün hər bir dövlətin gələcək inkişafı onun təhsil sitemindən mütənasib şəkildə asılı olub daimi diqqət tələb edir. Bura təhsilin keyfiyyətinin artırılması, onun beynəlmiləlləşdirilməsi və idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması, həmçinin peşəkar kadrların hazırlanması və onların attestasiya mexanizmlərinin qurulması kimi məsələlər daxildir. Standartının tətbiqi təhsil sahəsində təhsil xidmətlərinin, müəllim heyətinin və təhsilin məzmununun keyfiyyətinə zamanət verilməsi kimi məqsədlərə nail olunmasına yönəlib.