İSO/İEC 17021 “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi”. İdarəetmə sistemlərinin auditini və sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən orqanlara tələblər standartı nədir?

İSO 17021 Sertifikatlaşdırma xidmətləri təklif edən təşkilatlar üçün akkreditasiya tələblərini təyin edən standartdır. Eyni zamanda akkreditasiya orqanlarının sertifikatlaşdırma xidmətlərini təklif edən qurumların icazəsində istinad kimi aldıqları standartdır. İSO 17021 standartının keyfiyyət şəbəkələrinin müayinəsi və sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən firmalar tərəfindən tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bu standartın tələbləri ilk növbədə keyfiyyətli şəbəkə sertifikatlaşdırma proqramlarını tətbiq edən şirkətlər adından ümumi şərtlər əsasında yazılmışdır.