Bu gün informasiya texnologiyalarındakı texniki və sosial inkişaf insanların həyat tərzinə təsir göstərir. Şüurlu istehlakçılar cəmiyyətə və ətrafa hörmət edən, satış sonrası xidmətlərdə təsirli olan müəssisələrə üstünlük verirlər. Bu mahiyyətcə keyfiyyət fəlsəfəsinin əsasını təşkil edir. Texnologiya istehsal edən müəssisələr, eyni zamanda iş qaydalarının qloballaşdığı bir dünyada beynəlxalq idarəetmə standartı olan ISO 9001 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemini yaradır və tətbiq edir və müəssisənin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən halları minimuma endirməyə çalışırlar.Müasir idarəetmə yanaşmasına görə, müəssisələrin fəaliyyəti müvəffəqiyyəti, yəni müəssisənin məqsədlərinə çatmaq gücünü göstərən çox ölçülü bir anlayışdır. Müəssisələr daha rəqabətli olmalıdırlar. Tədqiqatın nəticələrinə görə ISO 9000 standartları iş fəaliyyətinə və insan resurslarına və müştəri məmnuniyyətinə müsbət təsir göstərir.